BOIDAR PROSENJAK DIVLJI KONJ PDF

Twist Na. popis lektire za 7. razred boidar prosenjak: divlji konj hrvoje hitrec: smogovci vladimir nazor: pripovijetke dobria cesari: pjesme. free lektire za. Durica Male Ljubavi Pdf Download. popis lektire za 7. razred (izabrati 9 dijela, obavezna prva tri) 1. boidar prosenjak: divlji konj 2. hrvoje hitrcsmogovci 3. vladimir nazor: pripovijetke lektira.

Author: Vogal Vudogal
Country: Belgium
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 2 July 2012
Pages: 16
PDF File Size: 17.80 Mb
ePub File Size: 1.85 Mb
ISBN: 299-9-16239-531-4
Downloads: 30366
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gagrel

Cuteeditor lic Download-Formulare

Trae, prepoznaju, uoavaju i prepisuju rimu. Pratiti ritam pjesme i zamjeivati pojedinosti zvunoga sloja, duljinu stiha prema broju slogova i pravilnost prosehjak. Ponoviti obiljeja pripovjednoga teksta i obrazloiti pripadnost teksta epskome knjievnom rodu na temelju vanjskih obiljeja.

Otkriti i protumaiti preneseno prosenhak i personifikaciju u pjesnikim slikama. Provjeriti razinu usvojenosti steenih knjievnih znanja. Najee su otisnute kosim slovima i nalaze se u zagradama. Ti se ne uklapa u ablonu Okarakterizirati likove navodima iz teksta.

Uoiti ritam, izmjenjivanje duljih i kraih stihova te srok u vezanome stihu.

BSluanje i interpretativno itanje knjievnih tekstova I. Nada Babi, Dinka Golem, Zvijezda jutarnja 5 itanka iz hrvatskoga jezika za peti razred udbenik i radna biljenica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne koleArujanKako bi dobro bilo imati zvjezdano jato! Okarakterizirati likove na temelju govora i postupaka te potkrijepiti tvrdnje navodima iz teksta.

  CASA CORRINO PDF

Osposobljavati uenike za komunikaciju s medijima. Osposobljavati uenike za primanje recepciju i vrednovanje knjievnoga teksta; interpretirati tekst; objasniti obiljeja pojedinih dijelova fabule; argumentirati obiljeja lika navodima iz teksta; obrazloiti ulogu poglavlja u epskom djelu.

Prepoznati prozu po vanjskim obiljejima. Proiriti spoznaje o animiranome filmu u kojem peosenjak oivljen crte, predmet, lutka ili kola pa su, divoji tome, vrste animiranoga filma crtani, lutkarski i kolani film. Dati uenicima povratnu informaciju o uspjenosti rjeavanja zavrnoga ispita znanja iz jezika. Objasniti uenicima osnovno i preneseno znaenje rijei te vieznanost rijei.

Proitati i interpretirati odabrane, uenicima primjerene pjesme. Dan neovisnosti RH srijeda Prepoznati vrste karakterizacije i okarakterizirati likove imenujui osobine potkrijepljene navodima iz teksta. Prepoznaju epski knjievni rod. Odreuju vrstu pjesme i knjievni rod kojemu pripada.

Live-Hotstar-App herunterladen

divlni Odrediti osnovnu misao djela. Objasniti i razlikovati osnovno i preneseno znaenje vieznanih rijei. Prepoznati da prozni tekst pripovijeda o dogaaju. Uvoda Motivacija Uitelj vodi motivacijski razgovor o Boiu, jednome od najljepih kranskih blagdana.

Smogovci pdf download

Uenici za svaki dio fabule formuliraju reenicu i oblikuju odgovarajue podnaslove. Da biste u potpunosti razumjeli tekst, objasnit u vam nekoliko manje poznatih rijei pregrt, iva, rujiti se, zaariti se Sluanje i interpretativno itanje knjievnih tekstova Ole i Trufa i Lektira B Nepromjenjive sivlji rijei UskliciKljuni pojmovi: Ako neki uenik zna vie od drugih ili je bio u Konn, moe voditi rije. Oprimjeriti priopajni proces u odabranom mediju.

  10N60 DATASHEET PDF

Reenini znakovi Kljuni pojmovi: Ime i prezime uitelja: UsustavljivanjeUenici zakljuuju da je priroda est poticaj umjetnikom stvaralatvu, da su lirske pejzane pjesme bogate stilskim izraajnim sredstvima koji imaju funkciju slikovitosti i oponaanja zvukova iz prirode. Po emu si to zakljuio? Koja vam se djedova elja ini posebno mudrom? Sluati pripovijedanje drugih uenika, komentirati ga i vrednovati divlui uspjenost. Animirani film A Bratuli, Poziv u zaviaj duha GOO kulturoloka dimenzija potivanje i ouvanje povijesnoga i nacionalnoga identiteta L.

GOO kulturna narodna batina.

Pravilno rabiti veznike i estice u govoru i pismu. Objasniti razliku izmeu pridjeva i epiteta. Subjektivno i objektivno opisivanje osobaKljuni pojmovi: Da sam ja uiteljica. Prije itanja objanjava manje poznate rijei kosijer, svib, vivlji, trepetljika, glog, poluiti.

Odrediti temu, motive i preneseno znaenje u pjesnikim slikama. Subjektivno i objektivno iznoenje dogaaja A Prepoznaju personifikaciju, usporedbu, epitete i preneseno znaenje.

prirunik za 5. razred

Usustavljivanje i ponavljanje jezinoga gradiva od 1. Lik u knjievnome djelu3. Ponoviti i utvrditi steena znanja iz knjievnosti te ih nadopuniti novim spoznajama.